تعرفه مشاوره و خدمات حقوقی

حداقل تعرفه خدمات ارائه شده توسط مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی به شرح جدول زیر است. قیمت های ارائه شده در این جا حداقلی است و ممکن است با توجه به نوع درخواست، کیفیت مسأله، پیچیدگی آن و میزان زمان مورد نیاز برای پاسخگویی، با اعداد داده شده تفاوت داشته باشد.

مشاوره حقوقی (حضوری): از 200 هزار تومان به بالا

مشاوره حقوقی (تلفنی): دعاوی خانوادگی: 75 هزار تومان - دعاوی ملکی-تجاری: 200 هزار تومان - سایر دعاوی: 150 هزار تومان

پذیرش وکالت: از یک میلیون تومان به بالا

تنظیم قرارداد: از 500 هزار تومان به بالا

طرح دعوا و نوشتن دادخواست: از 200 هزار تومان به بالا

انجام امور ثبتی: از 200 هزار تومان به بالا

نوشتن لایحه دفاعیه: از 500 هزار تومان به بالا

نوشتن اظهارنامه: از 150 هزار تومان به بالا

جهت درخواست مشاوره حقوقی، نسبت به تکمیل فرم درخواست مشاوره اقدام نمایید.

جهت درخواست سایر خدمات حقوقی فوق (تنظیم قرارداد؛ دادخواست و...)، از طریق فرم درخواست وکیل یا تماس با شماره تلفن زیر اقدام فرمایید.

پرداخت تعرفه

به منظور پرداخت هزینه خدمات حقوقی مورد درخواست،

می توانید از طریق فرم مقابل اقدام فرمایید.

فرم پرداخت تعرفه