تعرفه مشاوره و خدمات حقوقی

حداقل تعرفه خدمات ارائه شده توسط مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی به شرح جدول زیر است. قیمت های ارائه شده در این جا حداقلی است و ممکن است با توجه به نوع درخواست، کیفیت مسأله، پیچیدگی آن و میزان زمان مورد نیاز برای پاسخگویی، با اعداد داده شده تفاوت داشته باشد.

مشاوره حقوقی (حضوری): 50 هزار تومان (هر 20 دقیقه)

مشاوره حقوقی (تلفنی): 30 هزار تومان (هر 20 دقیقه)

پذیرش وکالت: از یک میلیون تومان به بالا

تنظیم قرارداد: از 200 هزار تومان به بالا

طرح دعوا و نوشتن دادخواست: از 100 هزار تومان به بالا

انجام امور ثبتی: از 200 هزار تومان به بالا

نوشتن لایحه دفاعیه: از 200 هزار تومان به بالا

نوشتن اظهارنامه: از 50 هزار تومان به بالا

جهت درخواست مشاوره حقوقی، نسبت به تکمیل فرم درخواست مشاوره اقدام نمایید.

جهت درخواست سایر خدمات حقوقی فوق (تنظیم قرارداد؛ دادخواست و...)، از طریق فرم درخواست وکیل یا تماس با شماره تلفن زیر اقدام فرمایید.

شماره تماس

پرداخت تعرفه

به منظور پرداخت هزینه خدمات حقوقی مورد درخواست،

می توانید از طریق فرم مقابل اقدام فرمایید.

فرم پرداخت تعرفه