وکیل دادخواه

مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی

فاطمه افشارمنش

وکیل پایه یک دادگستری

09131483007


زمینه های تخصصی:

امور کیفری و جزایی - دعاوی ملکی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
دارای مدرک معادل دکتری حقوق عمومی

رمضان جزینی زاده

وکیل پایه یک دادگستری


زمینه های تخصصی:

...

کارشناس حقوقی سابق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

زهرا افشاری پور

وکیل پایه یک دادگستری


زمینه های تخصصی:

دعاوی حقوقی - دعاوی ملکی - تنظیم قرارداد ها - امور حسبی و...

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

علی ملایی

وکیل پایه یک دادگستری


زمینه های تخصصی:

دعاوی حقوقی - امور ثبتی

عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

زهرا صفری

مشاور حقوقی


زمینه های تخصصی:

دعاوی حقوقی - دعاوی خانوادگی

کارشناس علوم قضایی

عظیمه دلفاردی

وکیل پایه یک دادگستری


زمینه های تخصصی:

دعاوی حقوقی - دعاوی خانوادگی

کارشناس حقوقی

مهارت های ما

...

  • امور کیفری و جزایی98%
  • دعاوی خانوادگی و امور حسبی96%
  • امور تجاری و ملکی98%
  • امور حقوقی و تنظیم قرارداد ها90%