طرح سؤال

جهت طرح سؤال، لطفاً فرم مقابل را تکمیل و ارسال نمایید. پاسخ سؤال شما در اسرع وقت در همین بخش درج شده و به شما نیز ایمیل می گردد.


پاسخ به سؤالات شما

۱۳۹۷-۰۷-۱۶

دستور عدم پرداخت چک در چه شرایطی ممکن است؟ – وکیل کرمان

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد. دستوردهنده، پس از اعلام به بانک، ظرف یک هفته باید شکایت خود را تسلیم مقامات قضایی کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید، در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۱۲

طلاق توافقی؛ انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟ – وکیل کرمان

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است، بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. همچنین تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده است، اعلام انصراف امکان پذیر خواهد بود و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۱۵

امکان افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

آیا امکان افزایش مهریه بعد از وقوع عقد وجود دارد؟ بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، ممکن است طرفین تصمیم به افزایش میزان مهریه بگیرند؛ و به این منظور حتی اقرار نامه ای تنظیم کرده و توضیحاتی را اضافه نمایند. آیا امکان انجام چنین امری وجود دارد و آیا افزایش مهریه بعد از ثبت ازدواج، قابلیت استناد قانونی دارد؟ جهت مطالعه ادامه مطلب و پاسخ سؤال، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۰۵

دادن حق انتخاب مسکن به زوجه

همسرم هنگام وقوع عقد ازدواج در شروط ضمن عقد حق مسکن را به من داده بود؛ اما پس از آن و با گذشت مدتی از زندگی زناشویی، به آن عمل نکرد. آیا بنده میتوانم به حق قانونی خود برسم؟ جهت مطالعه ادامه مطلب و پاسخ سؤال، روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۰۳

حضانت فرزند در صورت فوت پدر

در صورت فوت پدر، حضانت فرزند با چه کسی است؟ حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است. در صورت فوت پدر طبق قانون مدنی این وظیفه در هر حال با مادر است... جهت مطالعه ادامه مطلب؛ بر روی اطلاعات بیشتر کلیک نمایید...
۱۳۹۷-۰۶-۰۳

استنکاف کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف

در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف چه كارى مى توان انجام داد؟ در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل فرد کارگری که مدعی تضییع حقوق خویش توسط کارفرماست، با مراجعه به هیأت تشخیص و متعاقباً هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موفق به اثبات ادعای موکل و مآلاً محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق مالی کارگر شویم؛ لیکن بعد از این مرحله، کارفرما از اجرای حکم قطعی صادره از هیأت حل اختلاف استکاف کند... جهت مطالعه ادامه مطلب؛ بر روی اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.