وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۰
سهم الارث - طبقات ارث - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

سهم الارث ؛ طبقات ارث و نحوه تقسیم ارث – وکیل کرمان

افرادی که با متوفی قرابت نسبی ( مانند فرزند ) یا قرابت سببی ( مانند زوج یا زوجه ) دارند، با توجه به درجه نزدیکی در طبقات مختلفی قرار می گیرند (طبقات ارث) که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود. اشخاصی که به موجب نَسَب (پیوند خونی) ارث می‌برند سه طبقه اند و هر طبقه دو درجه دارد. با وجود طبقه اول، طبقه دوم و با وجود درجه اول درجه دوم ارث نمی‌برند. وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ قبل کسی نباشد. در این نوشته، به طور مختصر به بررسی طبقات ارث و نحوه تقیسم ارث می پردازیم. جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.