وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
وکیل تهدید - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

تهدید: تعریف جرم تهدید؛ مصادیق و مجازات آن؛ وکیل کرمان

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و هدف از آن، بر هم زدن آسایش خاطر شخص یا ترساندن آن شخص می باشد. هدف فرد از تهدید، لزوما باید به دست آوردن منفعت نامشروع باشد. همچنین نوع وسیله تهدید می تواند کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی باشد. تهدید جرمی مطلق است که صرف انجام آن بدون تحقق نتیجه و مطلوب، جرم تلقی می گردد و مجازات قانونی بر آن بار می شود. هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات نیست... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.