وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
چک ضمانت - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

چک ضمانت: نحوه تنظیم چک ضمانت در قرارداد ها – وکیل کرمان

چک و سفته در قرارداد ها نقش زیادی دارند. وقتی قراردادی بسته می‌شود که موضوع آن اجاره یا انجام کار یا ساختن چیزی است، جهت تضمین حسن انجام تعهد، بین طرفین چک ضمانت رد و بدل می‌شود. به طور مثال صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند، که نوعی چک ضمانت است. چک ضمانت باید همانند چک‌ های عادی (و طبق ماده 3 قانون صدور چک) مندرجات کاملی داشته باشد. در چک ضمانت بایستی حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار (با شرح کامل موضوع قرارداد) درج شود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیستر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۱۷
چک سفید امضاء - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

چک سفید امضاء: تکمیل چک سفید امضاء در چه صورت جرم محسوب می شود؟ – وکیل کرمان

تکمیل چک_سفید امضاء اگر برخلاف توافقی باشد که بین صادر کننده و دارنده چک صورت گرفته است (مانند قراردادی که در آن صریحاً ذکر شده باشد در چه زمان و چطور مطالبات وصول شود)، به شکلی که دارنده چک، آن را تکمیل کرده و به اجرا بگذارد، تحت جرم خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری خواهد بود. تکمیل چک سفید امضاء در قالب جرم خیانت در امانت نیز می تواند بررسی شود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

دستور عدم پرداخت چک در چه شرایطی ممکن است؟ – وکیل کرمان

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد. دستوردهنده، پس از اعلام به بانک، ظرف یک هفته باید شکایت خود را تسلیم مقامات قضایی کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید، در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.