وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
معلولیت - حقوق معلولان - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

معلولیت: بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان – وکیل کرمان

در این نوشته، به بررسی بخشی از حقوق حامی معلولیت در قالب قانون حمایت از حقوق معلولان می پردازیم. 1- کلیه ارگان های عمومی موظفند در طراحی و ساخت اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد. 2- شهرداری‏ها نیز مکلفند صدور پروانه ساخت و پایان کار برای اماکن عمومی یاد شده را به دسترس ‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
حقوق شهروندی - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

حقوق شهروندی: حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری

حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی متهمان از داشتن وکیل گزینشی و رایگان در همه مرحله های فرایند کیفری از جمله سبب کاهش جنبه تفتیشی فرایند کیفری و سپری شدن دقیق و درست تر این مرحله ها می شود. به همین دلیل، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فرا ملی از رهگذر شماری از این اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای و سیاست گذاران جنایی ایران در پرتو مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته اند. با وجود این، حق یاد شده در دو گستره فراملی و ملی با چالش های متعددی رو به رو است. در این نوشتار، جایگاه و ساز و کار های حمایت از این حق بررسی شده است... جهت مطالعه ادامه مطلب و دانلود مقاله لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.