وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
افراز - تفکیک - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - بهترین وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - وکیل بندرعباس - قانون ثبت - دعاوی ملکی - دعاوی ثبتی

افراز و تفکیک – تفاوت های افراز و تفکیک – وکیل کرمان

هر چند برخی از افراد تفکیک و افراز را به یک معنا به کار می برند، اما از منظر قانونی و عرف ثبتی این دو با هم تفاوت دارند. تفکیک، تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر است، و تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک را افراز گویند. افراز ممکن است به دو صورت انجام گیرد؛ تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه. به عبارت دیگر افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است. جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.