وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
مهریه - زندانی مهریه - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - بهترین وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - وکیل بندرعباس - وکیل خانواده - وکیل مهریه

مهریه | کاهش تعداد زندانیان مهریه | وکیل کرمان

در حال حاضر بیش از 2500 نفر به خاطر عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و فتاوای مراجع عظام تقلید، به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور دستور بررسی مجدد پرونده های مهریه را داده است. طبق قانون مصوب 1394 تنها در صورتیکه مرد قادر به پرداخت مهریه باشد و همسرش را معطل کند، باید زندانی شود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
حضانت فرزند پس از طلاق - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

حضانت فرزند پس از طلاق؛ شرایط و موانع حضانت طفل – وکیل کرمان

حضانت عبارت است از نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعليم و تربيت آنان كه هم حق و هم تكليف والدين است. يعنی اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايی نمیتواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوی ديگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانايی دارند، نگهداری و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند. براي حضانت طفلی كه والدین او جدا از يكديگر زندگی می كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولويت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد... برای مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیستر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۰
سهم الارث - طبقات ارث - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

سهم الارث ؛ طبقات ارث و نحوه تقسیم ارث – وکیل کرمان

افرادی که با متوفی قرابت نسبی ( مانند فرزند ) یا قرابت سببی ( مانند زوج یا زوجه ) دارند، با توجه به درجه نزدیکی در طبقات مختلفی قرار می گیرند (طبقات ارث) که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود. اشخاصی که به موجب نَسَب (پیوند خونی) ارث می‌برند سه طبقه اند و هر طبقه دو درجه دارد. با وجود طبقه اول، طبقه دوم و با وجود درجه اول درجه دوم ارث نمی‌برند. وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ قبل کسی نباشد. در این نوشته، به طور مختصر به بررسی طبقات ارث و نحوه تقیسم ارث می پردازیم. جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
عسر و حرج - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

عسر و حرج: عسر و حرج تحت چه شرایطی منجر به وقوع طلاق خواهد شد؟ – وکیل کرمان

عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است. عسر و حرج یکی از شرایط امکان تقاضای طلاق توسط زوجه است. هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی بوجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت شدید و فاحش باشد، به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد، به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد... برای مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.