وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
حضانت فرزند پس از طلاق - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

حضانت فرزند پس از طلاق؛ شرایط و موانع حضانت طفل – وکیل کرمان

حضانت عبارت است از نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعليم و تربيت آنان كه هم حق و هم تكليف والدين است. يعنی اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايی نمیتواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوی ديگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانايی دارند، نگهداری و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند. براي حضانت طفلی كه والدین او جدا از يكديگر زندگی می كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولويت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد... برای مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیستر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
عسر و حرج - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

عسر و حرج: عسر و حرج تحت چه شرایطی منجر به وقوع طلاق خواهد شد؟ – وکیل کرمان

عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است. عسر و حرج یکی از شرایط امکان تقاضای طلاق توسط زوجه است. هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی بوجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت شدید و فاحش باشد، به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد، به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد... برای مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۲۰
تعدیل مهریه - مهریه - طلا - سکه - وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان

تعدیل مهریه: درخواست تعدیل مهریه بر اثر افزایش قیمت طلا و سکه – وکیل کرمان

با افزایش قیمت طلا و سکه، تعداد پرونده‌ های درخواست تعدیل تقسیط مهریه در دادگاه های خانواده افزایش یافته است. در چنین شرایطی، هم مردانی که باید مهریه را بدهند، دچار مشکل شده اند و هم زنان به ‌دلیل تأخیر و عدم‌ پرداخت مهریه، آسیب فراوانی دیده اند. با گران شدن سکه، زوج نمی‌تواند میزان تعیین شده قبلی را پرداخت کند؛ به همین دلیل دادخواست تعدیل مهریه و کاهش آن را می‌دهد. در این حال، فرد باید ثابت کند درآمدش افزایش نداشته و ارزش ریالی پول هم کم شده است. دادگاه هم طبق قانون، اقساط را تعدیل و کاهش می‌دهد... برای مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
۱۳۹۷-۰۷-۱۲

طلاق توافقی؛ انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟ – وکیل کرمان

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است، بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. همچنین تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده است، اعلام انصراف امکان پذیر خواهد بود و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.