وکیل دادخواه؛ ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی

از ما مشاوره بگیرید و حل مسائل حقوقی خود را به وکلا و کارشناسان خبره ما بسپارید.
۱۳۹۷-۰۶-۳۰
نفقه - نفقه فرزند - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

نفقه: نمونه رأی شورای حل اختلاف در خصوص دعوای مطالبه نفقه فرزند – وکیل کرمان

رأی شورا: در خصوص دعوی خانم ... به طرفیت آقای ... بخواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه فرزندان مشترک از تاریخ 96/06/01 لغایت یوم الاداء، بدواً با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان عنوان داشته حسب سند نکاحیه اینجانبه زوجه دائمی و رسمی خوانده می باشم و دارای 2 فرزند مشترک می باشیم که خوانده حاضر به پرداخت خرجی و هزینه های فرزندان نیست. خوانده با حضور در جلسه رسیدگی اظهار داشته که حاضرم هر موقع فرزندانم به منزل خودم برگردند، نفقه فرزندانم را بپردازم... جهت مطالعه ادامه مطلب، لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیستر کلیک نمایید.